Mlýny na Kampě

11. dubna 2012 v 17:22 |  Malá Strana
Sovovy mlýny. V těchto místech stával snad vůbec první pražský mlýn.Nejstarší písemná zmínka o mlýnech na Kampě je z roku 1393,ale mlýny zde klapaly již mnohem dříve.Pojmenování se měnilo podle majitele: v 15.století mlýn sv.Jiří,koncem 15.století Sovovský mlýn,pak Severínovský a Kosořský,od roku 1561 opět Sovovský,asi od roku 1850 Odkolkovský.Po husitských válkách získalo Kampu Staré Město pražské,které roku 1478 věnovalo pusté místo Václavu Sovovi z Liboslavě,pozdějšímu staroměstskému konšelovi,aby na něm vybudoval dům i mlýny.Ten zde vystavěl dům,zřídil mlýny,hamr s brusírnou,pilu,vápenici,soukenickou a jirchářskou valchu pro činění koží a další provozovny.Ke všemu patřil hospodářský dvůr a zahrady.Jeho potomci majetek neustále rozšiřovali a přestavovali.Postupně vznikla dvoukřídlá hlavní budova s typickými štíty,která,i přes četné změny,stále existuje.Za třicetileté války odsud Švédové ostřelovali Staré Město.Původně gotické mlýny byly později přestavěné a renesančně upravené.Kolem roku 1836 se na další přestavbě podílel architekt Josef Kranner.Po roce 1850 získal mlýny podnikatel František Odkolek,který zahájil velkolepou přestavbu s pomocí architekta Josefa Maličkého a stavitele Františka Srnce.V roce 1862 a pak 1867,bylo přestavěno dvořiště mlýna a přistavěno novogotické obytné dvoupatrové křídlo.Na úpravách se podílel architekt Josef Schulz a Josef Zítek.František Odkolek přebudoval mlýn na parní,podle amerického způsobu,takže zde musel,roku 1872,vystavět vysoký komín,který hyzdil panorama.Mlýny byly po celá staletí ohrožovány požáry a povodněmi.Poslední velký požár zachvátil Odkolkův mlýn r.1896.Vyhořelá stavba přešla do majetku pražské obce,přední část,na břehu řeky,byla v roce 1920 zbořena při regulaci řeky a výstavbě propusti,obytná budova se stala později sídlem ČSAV.Již mezi světovými válkami vznikla myšlenka na vybudování moderní galerie,byla však uskutečněna až v současnosti,kdy zde byl vybudován stánek pro unikátní sbírku moderního umění,zejména pak českého malíře Františka Kupky.V roce 2000 byla zahájena rekonstrukce objektu Sovových mlýnů,pro tuto sbírku.(Zdroj:turistika.cz) Velkopřevorský mlýn pochází ze 13.století.Mlýn u strouhy s vltavskou vodou,později zvanou Čertovka,byl postaven záhy po založení kostela a kláštera Matky Boží ,,konec mosta",později ,,pod řetězem".Podle dochovaných dikumentů,patřil již v roce 1400 johanitskému konventu.V době husitských válek mu byl zabaven a prodán do soukromí.Jedním z vlastníků,od roku 1526,byl i mlynář Štěpán.Proto se mu po nějakou dobu říkalo Štěpánský mlýn.V roce 1588 jej koupila Malostranská obec,která jej dále pronajímala.V roce 1597 - 1598 se uskutečnila jeho přestavba na dnešní,převážně renesanční podobu,později byl v severní části ještě barokně upraven.V roce 1711 ho získal opět johanitský konvent.Vlastnil ho až do roku 1807,kdy byl opět prodán do soukromí.Objekt také musel přestát velkou povodeň v roce 1890.Spíše však než voda,ho poškodil velký požár 24.5.1938.Tři hodiny trvalo hasičům,než požár vítězně zdolali.Po požáru ho nechal majitel Šebek opravit a zřídil v něm čistírnu peří,provozovanou a.s.Peruť.Čistící zařízení zpočátku pohánělo opravené mlýnské kolo,které při požáru do poloviny uhořelo.Později,po roce 1950,v něm bylo skladiště Kovomatu a následně zde sídlil vodácký oddíl Tesly Žižkov.Velkou pozornost kolemjdoucích budí zejména mohutné mlýnské kolo,mající v průměru 8m.To dnešní není,samozřejmě,originál,ale jeho několikátá kopie.To současné sestavil,počátkem 90.let 20.století,podle starých plánů,pan František Mikyska z Benešovska a to z jihomoravského dubu.Točit se začalo 8.12.1992.U mlýnského kola je totiž důležité,aby se stále točilo,neboť jinak se lopatky,které nejsou ponořeny ve vodě,rozeschnou a záhy dojde k jejich zkáze.Tak ať nám stále klape! (Zdroj:atlasceska.cz) Další,jedna z mála připomínek dávné slávy mlýnů,je tento dům,stojící ve Všehrdově ulici,který ve své stavební hmotě skrývá pozůstatky někdejšího mlýna,zvaného Huťský,neboli Huť.Někdy se mu také říká Všehrdův podle jednoho z majitelů,Viktorína Kornela ze Všehrd.Prvním doloženým majitelem je,v roce 1489,Venclík z Vrchovišť.Mlýn pak střídá různé majitele,mezi nimi,na počátku 16.století,zmíněný Viktorín Kornel,úředník zemských desek.V roce 1624 je majitelem Malostranská obec,která,v podmínkách po bělohorské bitvě,byla donucena mlýn vyměnit za jiný dům s Pavlem Michnou z Vacínova.Ten ho pak připojil ke svému sousednímu domu.Na pozemcích v sousedství mlýna,vystavěl velké konírny a jízdárnu.Později byly tyto objekty změněny na zbrojnici.Stejně tak koupil Michna od Zuzany Thurnova objekt,čp.450 a nákladně ho přebudoval na svoji malostranskou rezidenci.Ve 20.století již ztratil mlýn svoji funkci a jeho mlýnské kolo se stalo pouze atrakcí.V domě jsou byty a působila tu i truhlářská dílna.Postupem času se dostával do špatného technického stavu nejen dům,ale i jeho kolo s přístřeškem.Hrozilo dokonce zhroucení,při kterém by mohlo dojít k vylomení části obvodového zdiva.Privatizace domovního fondu,v roce 1994 umožnila,aby objekt odkoupila společnost Všehrdův mlýn s.r.o.,kterou o rok dříve založili nájemníci domu.V roce 1995 pak byla provedena generální oprava mlýnského kola,včetně veškerého příslušenství.Mlýnské kolo má průměr 6,5m,váží 3 tuny a má 36 naimpregnovaných lopatek z dubového dřeva.Posléze,ještě v roce 1998,společnost provedla opravu střechy domu a o rok později opravu fasády,odvlhčení zdiva a repasi oken. (Zdroj:atlasceska.cz)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.