Strakova akademie

31. března 2012 v 11:00 |  Malá Strana
Strakova akademie je novobarokní budova na levém břehu Vltavy,na Malé Straně.Byla vystavěna v letech 1891 - 1896,podle návrhů arch.Václava Roštlapila.Pod kopulí jsou umístěny sochy od Josefa Maudra.Původně byl objekt využíván jako studentská kolej nemajetných synů české šlechty.V současnosti je sídlem vlády České republiky.K budově Strakovy akademie patří i zahrada,vybudována pod dohledem Františka Thomayera. Název Strakově akademii dal císařský tajný rada,hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic.Ten,roku 1710,odkázal svůj majetek ke zřízení akademie pro nemajetné syny české šlechty.Administrativní zásahy vídeňské vlády však naplnění hraběcí závěti ztížily.Z odkázaných finančních prostředků byli podporováni šlechtičtí stipendisté,ovšem samotný vzdělávací ústav byl vystavěn až koncem 19.století. Stavba v prostorách bývalé jezuitské zahrady probíhala 5 let (1891 - 1896) a její výměry dosáhly 4 000 m2.Přilehlá zahrada má dalších 17 000 m2.Náklady spojené s výstavbou,přesáhly jeden milion tehdejších korun.Tehdy byla zbourána i kaple sv.Ignáce.V přízemí budovy byly umístěny studovny,kanceláře správy,slavnostní síň a kabinety se sbírkami učebních pomůcek.První a druhé patro bylo vyhrazeno studentům.Nacházely se zde nejen studovny,ale zejména ložnice a domácí kaple.Kromě toho,byla budova vybavena ústředním topením,lázněmi s bazénem,letní a zimní tělocvičnou,šermírnou a vlastní nemocnicí. Podle dobových pramenů,se zde stipendisté učili jen takové předměty,které se na veřejných ústavech nevyučovaly vůbec,nebo jen velmi okrajově.Mezi tyto předměty patřil např.zpěv,kreslení,hudba,jízda na koni nebo šerm.Po prvních dvou letech fungování akademie,zde vzniklo i vlastní česko-německé gymnázium.V průběhu 1.světové války připadla akademie Červenému kříži,který zde zřídil nemocnici se 470 lůžky.Z auly akademie se stal operační sál a z ložnic studentů nemocniční pokoje. Po zrušení nemocnice,se vznikem Československa,v roce 1918,se ve Strakově akademii zásadně změnily poměry,jelikož nová republika potřebovala prostory pro úřadování a došlo zároveň k zániku šlechtických titulů.Do části budovy se nastěhovaly instituce tehdejší státní správy (Ministerstvo pro zásobování lidu,Ministerstvo národní obrany a Statistický úřad).Větší část budovy připadla U'střednímu svazu československého studentstva,který zde umístil akademickou knihovnu,všestudentský archív a později Akademický dům.Po formální stránce patřila budova stále Strakově nadaci,která vybírala od všech těchto institucí symbolický nájem a nesla náklady na opravy a údržbu,a to až do zrušení Strakovy nadace,o níž rozhodl Zemský úřad 25.května 1938. Od dubna 1939 začala Strakovu akademii využívat tehdejší protektorátní vláda.V letech 1939 - 1941 proběhly v budově velké stavební úpravy,jež provedl Ladislav Machoň.Tyto úpravy předznamenaly poválečné využití celého objektu.V lednu 1942,získal prostory akademie Říšský soud,po vynuceném prodeji ze strany Němců. Po válce,od 15.května 1945,sloužil celý objekt vládním účelům.Akademie se stala sídlem U'řadu předsednictva vlády,s prvním československým poválečným premiérem,Zdeňkem Fierlingerem.Takto sloužila až do rozpadu Československa. (Zdroj:cs.wikipedia.org)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.