Pražské Jezulátko - kostel Panny Marie Vítězné

16. března 2012 v 0:34 |  Malá Strana
Na Malé Straně,v Karmelitské ulici,stojí kostel Panny Marie Vítězné.Má zcela mimořádný význam nejen pro svou stránku architektonickou a uměleckou výzdobu,ale zejména proto,že je v něm uchovávána a uctívána proslulá soška Pražského Jezulátka.Téměř ve všech částech světa nalezneme kopie této malé sošky a kultovní místa Jezulátku zasvěcená. Dnešní svatyni Dítěte Ježíše nechali postavit v letech 1611 - 1613 německy mluvící luteráni,mezi nimiž byli nejen lidé usedlí natrvalo v Praze,ale i zástupci říšských stavů,šlechtici a diplomaté.Dne 21.července 1613 byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici.Jméno architekta není doloženo,je však pravděpodobné,že jím byl dvorní stavitel císaře Rudolfa II.,Giovanni Maria Filippi,rodem Ital. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620,která znamenala vítězství císařské a katolické strany v českých zemích,předal císař Ferdinand II.kostel řádu bosých karmelitánů.Dne 8.září 1624 byl chrám zasvěcen Panně Marii Vítězné a sv.Antonínu Paduánskému. Kostel je významnou,zčásti renesanční,zčásti raně barokní sálovou stavbou římského typu.V místě průčelí byl zpočátku presbytář.Do chrámu se vcházelo ze severní a západní strany.V letech 1636 - 1644 dostala budova chrámu dnešní podobu s průčelím a vchodem obráceným do hlavní ulice.Roku 1669 byla dostavěna věž.Ke kostelu přiléhal na jižní straně rozlehlý klášter bosých karmelitánů,v jehož budově nyní sídlí Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy. Dekretem císaře Josefa II.byl klášter v létě 1784 zrušen.Karmelitáni museli odejít a ke kostelu bylo přeneseno sídlo farnosti od kostela Panny Marie pod řetězem.Správa kostela byla arcibiskupstvím svěřena maltézskému řádu.I v této době zůstal chrám živým centrem úcty k Dítěti Ježíši.Dokonce i v době komunismu sem putovali lidé z celého světa. Na přání arcibiskupa pražského,kardinála Miloslava Vlka,se do kostela po dvou stech letech vrátili bosí karmelitáni.Bylo to 2.července 1993.Od té doby toto poutní místo,milované lidmi mnoha národů,znovu ožilo a rozkvetlo do krásy.Stalo se místem setkání s Kristem i mezi lidmi navzájem,místem modlitby,víry a inspirace,odkud vyzařuje Ježíšův pokoj do celého světa. (Zdroj pragjesu.info) Pražské Jezulátko (latinsky Jesulus Pragensis) je malá vosková soška,zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství.47cm vysoká plastika je vyřezaná ze dřeva potaženého plátnem,povrch je vymodelován z barevného vosku.Voskový povrch je křehký,kvůli ochraně před poškozením je proto soška vsazena do stříbrného pouzdra,sahajícího pod oblečením až do pasu.Soška představuje Ježíše jako dítě ve věku několika málo let,oblečeného do dlouhé,slývavé košilky,zpod jejíhož dolního okraje vykukují obě bosé nožky.Líbezný obličej je velmi jemně modelován a orámován středně dlouhými,vlnitými vlasy.Pravici má dítě Ježíš zdviženou k požehnání,v levici drží zemský globus završený křížem na znamení toho,že celý náš svět spočívá v jeho rukou.Tyto královské insignie vyjadřují víru v Ježíšovo božství,společnou všem křesťanům. Soška pochází ze Španělska,kde byla vyrobena zřejmě kolem poloviny 16.století.Legenda vypráví,že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi,který na základě jeho podoby tuto sošku vymodeloval.Podle další legendy vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše,zakladatelka bosých karmelitek,planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši.Sošku,prý,darovala své přítelkyni,jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy. Do Prahy se soška dostala v roce 1628,kdy jí se slovy ,,Mějte ji v uctivosti a dobře se vám povede'' karmelitánům věnovala Polyxena z Lobkovic,která sošku dostala jako svatební dar od od své matky,španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara.Sošce začala být brzy přisuzována zázračná moc,neboť císař Ferdinand II.krátce nato nařídil,aby česká komora vyplácela klášteru důchod a zásobovala mnichy potravinami z královských důchodů.Do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně,v němž je soška Jezulátka vystavená,začalo proudit mnoho prosebníků.V roce 1648 její přítomnost v chrámu zachránila klášter od drancování švédských vojáků,neboť v něm byl zřízen vojenský lazaret. Soška bývala v minulosti zdobena drobnými šperky,které pocházely z darů věřících.Nejcennějším klenotem byla,dnes ztracená,kopie řádu Zlatého rouna.První korunka z roku 1655,kterou daroval Bernard Ignác Bořita hrabě Martinic,se pravděpodobně ztratila.Korunka,která v současné době zdobí Jezulátko,byla vyrobena v letech 1810 až1820.Kromě této korunky má Jezulátko ještě jednu z roku 1767.Obě pocházejí z dílen pražských zlatníků.Korunka se nasazuje přímo na sošku,je připevněna samostatně,těsně nad Jezulátkem.26.září 2009,při návštěvě v chrámu Panny Marie Vítězné,daroval papež Benedikt XVI.Jezulátku novou,třrtí zlatou korunku. Jezulátko oblékají sestry karmelitky Dítěte Ježíše do královských šatů,jejíž barva se střídá podle období církevního roku (fialová,bílá,zelená,červená) a další podle církevních slavností a svátků.Bílá alba a královský oděv připomínají na jedné straně bezbrannost Božího Dítěte,na straně druhé pak Ježíšův královský titul a božskou všemohoucnost. I v dnešní době k sošce denně přicházejí stovky návštěvníků z desítek zemí světa.Mnohým lidem,kteří se před ní modlili k Bohu,přinesla,údajně,zázračná a neobvyklá vyslyšení.Lidé zde prosí o pomoc,uzdravení,mír,někteří s důvěrou očekávají narození dítěte a mnozí se vrací,aby poděkovali.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.