Malostranské paláce 5

5. března 2012 v 17:44 |  Malá Strana
Palác pánů z Hradce - Zámecké schody 1. Jeden z nejbohatších mužů v zemi,nejvyšší kancléř království,císařský tajný rada Jáchym z Hradce,hledal,zejména po svém jmenování kancléřem v polovině 16.století,místo v blízkosti hradu,kde by mohl mít svůj reprezentační palác.Vstoupil do jednání s Burianem Žabkou,který vlastnil dům na tomto místě.Ten si ale uvědomoval s kým jedná,a vzhledem ke svým dluhům,měl neúměrné finanční požadavky.Jáchym z Hradce dokonce na chvíli od jednání odstoupil,ale buď pod nátlakem své manželky nebo z důvodu,že se o dům začal zajímat nejvyšší komorník Adam ze Šternberka,nakonec požadavky akceptoval a dům koupil.Dům však nevyhovoval ani svou velikostí,ani stavebním stavem.Proto byla provedena přestavba v letech 1561 - 1566.Nad průčelím stavitel vyzdvihl štít,do něhož byla vložena erbovní deska Jáchyma z Hradce a jeho manželky Anny.Byl rozšířen dům,zbořeny staré pavlače a vystavěny nové.Mříž na pavlači byla dokonce zlatá.V zadní části domu byla nově vystavěna věž s kamenným točitým schodištěm,s bání se sedmi erby a na vrcholu s hradeckou růží.Byl zaveden nový vodní režim,u studny byla zřízena mechanická pumpa.Po smrti Jáchyma zdědil dům jeho syn Adam II.z Hradce.I ten nechal palác upravit.Fasády byly sjednoceny klasickou sgrafitovou rustikou,celkově byl objekt výškově sjednocen a střední část prohloubena a vystavěna nová schodišťová věž,napojená na jižní arkády.Rok před smrtí Adama II.dům vyhořel,tak musel stavitel opravovat znovu.V roce 1602 se palác dostává do rukou Slavatů.Deska s erby nových majitelů byla vsazena do průčelního štítu pod desku s erby pána z Hradce.Později Jan Jiří Jáchym Slavata nechal vybudovat velkou palácovou stavbu v dnešních rozměrech.Za tím účelem koupil další čtyři domy,směrem do dnešní Nerudovy ulice.V roce 1678 byla zbudována schodišťová věž,dekorovaná plastikami se slavatovskými medvídky.Do tohoto období spadá i výstavba mostu s krytou spojovací chodbou z paláce na Zámecké schody.Její portál nese slavatovský znak s barokní kartuší.V 18.století se stal palác součástí nového palácového komplexu a tvořil jeho různě využívaný zadní trakt. Zikmund Smiřický. Palác Smiřických (U Montágů) je dominantou severní části Malostranského náměstí.Vznikl postupně spojením dvou domů,z nichž zadní,orientovaný do Sněmovní ulice,má dosud renesanční štít.O stáří těchto domů svědčí zachované gotické sklepy.Jeden z domů,na přelomu 15.A 16.století,vlastnil významný humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.Přední dům,do náměstí,koupil v roce 1573 Jan ze Smiřic.K zásadní přestavbě paláce došlo za Zikmunda Smiřického,po roce 1603.Z té doby se zachovalo jádro pozdně renesančního průčelí s charakteristickými nárožními bastiony,arkádové pavlače a uvnitř paláce malované trámové stropy.Do svého paláce Albrecht Smiřický pozval,22.května 1618,vůdce protihabsburské stavovské opozice,k jejimž hlavním představitelům sám patřil.Na schůzce byl dohodnut další postup povstalců proti císaři a zde také uzrál plán násilného činu,defenestrace místodržících,vykonané následujícího dne.V letech 1764 - 1765 dal tehdejší majitel,Pavel Montág,palác přestavět a rozšířit.Podle projektu J.Jágera byla budova zvýšena o patro,rozšířena vzadu do čtyř křídel a upravena fasáda do náměstí. Rudolf Thurn-Taxis. Palác Thurn-Taxisů v Letenské ulici vznikl přestavbou dvou raně barokních domů po roce 1696.Byl vybudován pro hraběte von Dauna,vojenského velitele Prahy.Palác později několikrát vystřídal majitele,vlastnili jej např.Liechtensteinové.Vrtbové palác kolem roku 1726 dostavělia upravili podle plánů F.M.Kaňky či G.B.Alliprandiho a pravděpodobně i za účasti Jana Santiniho Aichla,do dnešní velikosti a půdorysu.V roce 1814 palác získali Thurn-Taxisové,kteří jej v roce 1871 nechali výrazně novoklasicky upravit podle plánů arch.J.Bělského. Palác Turbů,stojící na Maltézském náměstí,je renesanční budova,přestavěná koncem 17.století,současná podoba paláce je rokoková.Autorem této úpravy z šedesátých let 18.století byl Josef Jager,objednali si ji Turbové,jimž palác v té době patřil.Palác má tři patra,čtvercový půdorys s dvorem a zimní zahradou. Pálffyho palác leží ve Valdštejnské ulici.Vznikl přebudováním dvou domů,v letech 1714 - 1716 podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky,pro hraběte Jana Josefa z Valdštejna,v jehož majetku domy byly od roku 1709.Palác později získali Fu"rstenbergové a v roce 1881 jej koupili Pálffyové z rodu Erdo"du. Rohanský palác - Karmelitská ulice. V minulosti na městišti Rohanského paláce bylo několik nízkých domků.V polovině 16.století tři z nich koupil stavitel Bonifác Wohlmut a začal z nich budovat velký panský dům.Ještě nedostavěný ho prodal v roce 1567 hejtmanu knížectví Opolského a Ratibořského,Janu Opršdorfovi z Opršdorfu.Peníze za prodej a dojednanou dostavbu pohltily stavitelovy dluhy.Kdysi slavný a panovníkovou přízní zahrnovaný architekt a stavitel,zemřel v roce 1579 v chudobě.K definitivnímu spojení domů,tedy velkého Wohlmutova domu a dalších jednotlivých staveb došlo za majitele Vojtěcha hraběte Černína z Chudenic.Ten vše zakoupil v letech 1787 - 1792 a v roce 1796 došlo ke spojení v klasicistním stylu podle projektu architekta Josefa Zobela.V přestavbě se pokračovalo dál i za dalších majitelů.V polovině východního křídla byl zřízen velký divadelní sál,na který navazovala oválná jídelna.Na jihozápadě pak obdélný taneční sál s budoáry.Sál si svůj reprezentační charakter uchoval dodnes.V té době měl palác,kromě jiného,57 pokojů,15 komor,3 kuchyně,3 spižírny,dvě kůlny pro povozy a stáje pro 15 koní.Rod Rohanů vlastnil objekt plných 129 let.Po roce 1914 vlastnil palác JUDr.Alain Rohan,který podstatnou část paláce pronajal tehdejšímu ministerstvu školství a národní osvěty.Zařízení se přizpůsobilo novému účelu.V roce 1945 byl palác zkonfiskován a objekt přešel do majetku ministerstva. Rudolf Colloredo-Waldesee. Scho"nborský palác - Tržiště. Kdysi šlechtický palác,vybudovaný na počátku 18.století.Pěkný obraz nám poskytuje pohled jeho průjezdem do barokní zahrady italského typu,později upravované pod vlivem tehdy panujícího krajinářského slohu.Zahrada má rozlohu 2,68ha a vznikla na místě někdejší vinice v souvislosti s výstavbou paláce velkopřevora Řádu maltézských rytířů a vojenského velitele Prahy,Rudolfa Colloredo-Waldesee.Schodištěm a terasami byla opatřena v letech 1715 - 1718.Po roce 1795,kdy se majiteli paláce stali Scho"nbornové,dostala zahrada krajinářský charakter.Zahrada na svém jižním konci vrcholí letohrádkem s otevřenými arkádami a pavilo'novým nástavcem,na jehož konci vlaje vlajka Spojených států amerických,neboť celý objekt patří americké ambasádě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.