Malostranské paláce 4

5. března 2012 v 0:26 |  Malá Strana
Malý Fu"rstenberský palác stavebně souvisí s Kolovratským palácem,byl postaven v roce 1770.K němu se připojuje zajímavá rokoková terasovitá zahrada se schodištěm a balustrádami (viz samostatná kapitola Palácové zahrady),vystupující do trojdílné sala terreny.Malý Fu"rstenberský palác a přilehlý Kolovratský,jsou od roku 1918 v držení státu. Morzinský palác je vrcholně barokní stavba,která v roce 1668 přešla do majetku rodu Morzinů.Původní budovy byly pak v následujících letech 1713 - 1714 přestavěny podle plánů významného českého architekta italského původu,Jana Blažeje Santiniho-Aichela.Morzinský palác stojí v Nerudově ulici.V průčelí je balkon,který podpírají heraldické postavy Maurů (znak rodu Morzinů),nad portály jsou umístěna alegorická poprsí Den a Noc a na atice stojí sochy čtyř dílů světa.Tuto sochařskou výzdobu realizoval mistr české barokní plastiky,Ferdinand Maxmilián Brokoff.Palác je tvořen dvoupatrovou budovou,uvnitř se nacházejí dva dvory s kašnami a zahrada.Budovy ve dvorech jsou jednopatrové.V některých místnostech se dochovaly renesanční stropy,rokoková štuková výzdoba (pravděpodobně od T.Soldatiho),rokoková kamna.Zařízení pokojů je klasicistní.V 18.století zde působil jako kapelník morzinovské kapely hudební skladatel J.Haydn. Dvoupatrový Nostický palác stojí na Maltézkém náměstí.Byl postaven v letech 1658 - 1660 na místě čtyř starších domů.Jejich pozdějším spojením vznikly domy dva,dům U zelené růže a dům U zlatého medvěda.Oba domy se dostaly do majetku Nosticů.Jan Hartvik hrabě Nostic je dal zbořit a vystavěl nový palác.Autorem projektu paláce byl pravděpodobně architekt Francesco Caratti.Palác je dvoupatrový,čtyřkřídlé uzavřené dispozice svírá dvůr,rozdělený spojovacím křídlem na dvě části.Rané baroko dokládají sdružená okna nad hlavním průčelím paláce,které bylo ve vrcholném a pozdním baroku zdobeno.V první polovině 18.století byly nad hlavní římsou vztyčeny sochy imperátorů od Michala Jana Brokoffa a vznikly ozdobné vikýře.Brokoffovy sochy byly v roce 1887 nahrazeny kopiemi.Kolem roku 1757 dostal palác rokokový portál,patrně od Antonína Haffeneckera a kolem roku 1760 bylo vystavěno nové,široké schodiště.V té době bylo schodiště,i ostatní místnosti,vyzdobeny malbami od Václava Bernarda Ambrozziho,s náměty klasické mytologie.V roce 1736 zde Nosticové založili slavnou obrazárnu a bohatou knihovnu,kterou začal budovat Otta Nostic. Oettingenský palác - Josefská ulice. První zmínky o zástavbě v místě dnešního paláce pocházejí z roku 1406.Existenci gotického domu v tomto místě dokazují dochované sklepy.Dům byl zničen za husitských bouří a místo poskytla obec k nové zástavbě v roce 1456.Dům nějakou dobu užívali řezníci,kteří zde zřídili jatka.Význam,rozloha i cena domu narostly po přestavbách v 16.století.Roku 1548 jej získal maršálek Ladislav Lobkowitz a jeho rod držel dům celá dvě století.V 17.století byl dům propojen chodbou s oratoří sousedního kostela sv.Tomáše.Vrcholně barokní přestavbu po požáru,v roce 1723,pravděpodobně vedl František Maxmilián Kaňka,který byl tou dobou ve službách Lobkowitzů.V roce 1841 koupil dům kníže Fridrich Oettingen-Wallerstein,který dal paláci dnešní název.V roce 1898 získala palác malostranská obec a zřídila v něm gymnazium.Když škola tuto budovu opustila,byl palác přeměněn ná nájemní dům.K výrazným zásahům do podoby domu došlo v roce 1927,kdy byl proražen průchod pro pěší.V roce 1948 byl průchod změněný na průjezd pro dopravu a současně byl z původního domovního průjezdu upraven nový průchod.Místnosti v přízemí si zachovaly renesanční a raně a vrcholně barokní klenby.V domě se zachovaly pozdně klasicistní dveře a novorokoková kamna.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.