Malostranské paláce 1

2. března 2012 v 19:34 |  Malá Strana
Aueršperský palác,stojící na Valdštejnsém náměstí,je barokní stavba,která vznikla na konci 18.století spojením několika starších domů,jejichž stavební původ sahá až do středověku.Archeologický průzkum objevil,pod podlahou sklepení,pozůstatky středověké řemeslné dílny a také hroby,patřící ke hřbitovu u zaniklého románského kostela sv.Ondřeje.Palác patřil významnému šlechtickému rodu Clary-Aldringenů.V polovině 19.století zakoupil palác kníže Karel Vilém Auersperg a provedl poslední stavební úpravy v klasicistním slohu. Bretfeldovský palác - Nerudova ulice Buquoyský palác.Od 18.století začaly na Malé Straně vyrůstat paláce šlechticů a dvořanů,sousedící s domy umělců a řemeslníků.Na místě dnešního paláce stála škola,ze které se později stal alumnát Řádu maltézských rytířů.Stálo tam i několik dalších domů,např.dům kožešníka a tesaře.Arcibiskup pražský,Jan Bedřich hrabě Valdštejn,zahájil,spolu se svým bratrem Karlem Ferdinanden,stavbu prvního paláce v roce 1667.Dcera Karla Ferdinanda,hraběnka Josefína Thunovská,jej pak po roce 1719 rozšířila propojením několika pozemků.V roce 1732 byl palác prodán princezně Marii Anně Fu"rstenbergové,rozené Valdštejnové,která jej pak prodala v roce 1735 hraběnce Hrzánové z Harasova.Ta podnikala až do roku 1738 řadu významných stavebních změn a vtiskla paláci jeho dnešní podobu.V roce 1784 se majitelem paláce stal rod Buquoyů,valonského a artéského původu.Charles de Bonaventure de Longueval,hrabě Buquoyský,byl hlavním velitelem císařských vojsk v bitvě na Bílé Hoře.Vnější vzhled budovy si uchoval typický ráz pozdního pražského baroka,sály uvnitř byly kolem roku 1860 přestavěny v neobarokním stylu.V roce 1919 se synovec posledního přímého potomka,hraběte Karla Bonaventury Buquoynského,Carl Georg,rozhodl bydlet v Malém Buquoyském paláci a pronajmout velký palác francouzskému státu,který zde zřídil své velvyslanectví.V roce 1930 francouzská vláda palác zakoupila. Furstenberský palác se nachází ve Valdštejnské ulici na Malé Straně.Součástí paláce je i Furstenberská zahrada (viz samostatná kapitola),která je často považována za nejhezčí starou pražskou zahradu.Znak starého šlechtického rodu Berků z Dubé,jejichž kořeny sahají až do temného středověku ve století 12.,z roku 1589,který je možno i dnes obdivovat nad zadním vchodem paláce,ukazuje,kdo byl v 16.století majitelem předchůdce dnešního Furstenberského paláce.Václav Berka z Dubé si zde pořídil jak palác,tak později také zakoupil vinice nad palácem,které byly základem dnešní nádherné zahrady.K prvním výraznějším přestavbám došlo přibližně o sto let později,v roce 1714,kdy hrabata z Vrbna přidala portál v uličním průčelí.Velká přestavba proběhla v letech 1743 - 1747.Architekt,který ji prováděl,není přesně znám.Stavbu si objednal tehdejší majitel paláce,hrabě Václav Kazimír Netolický.K Furstenbergům se palác dostal až ve 12.století.Tehdy jej,v roce 1822,pořídil Karel Egon z Furstenbergu.Tento vzdělanec,který se,mimo jiné,později zasloužil i o vznik českého Národního muzea,byl členem Královské učené společnosti a v nově pořízeném paláci,který nosí jeho jméno,měl vzácné sbírky a knihy.V této době se ale část šlechty nezabývala jen romantickým dumáním o minulosti,tento vznešený pán byl taktéž významným průmyslníkem,který v naší zemi zakládal slévárny a hutě.Proto,při tak fragmatickém založení vlastníka,sloužil palác také jako skladiště různých výrobků z jeho fabrik.Skladování oceli mělo neblahý vliv na zahradu,která musela být na konci 19.století obnovena. Gro"mlingovský palác (U kamenného stolu,U raka).Rozlehlý palác uprostřed Malostranského náměstí,stojí na místě čtyř starších domů,které v 16.století vyrostly z původních kupeckých krámů.Po roce 1772 byl komplex sjednocen pozdně barokní přestavbou podle projektu J.Ja"gera.Fasáda je rokoková.Mytologické sochy na atice jsou od I.F.Platzera. Hartigovský palác (Senftenberský palác,Glauchovský dům,Zemský dům) - Malostranské náměstí.Na místě barokního paláce stávaly dva gotické domy,mezi nimiž procházela úzká ulička k brance v hradbě gotického opevnění Malé Strany.Oba domy byly spojeny v roce 1645,ulička se dodnes zachovala v podobě průchodu,spojujícího Malostranské náměstí s ulicí Tržiště.Stavbu paláce začal kolem roku 1720 Rudolf hrabě Kinský podle projektu G.B.Alliprandiho a dokončil ji F.M.Kaňka pro Antonii hraběnku Černínovou.Roku 1735 získal palác Ludwig hrabě Hartig,který zde soustředil rodinné umělecké sbírky a knihovnu.Hartigové drželi palác až do roku 1827.Ve druhé polovině 19.století byl palác postižen necitlivými stavebními úpravami.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.